201511.20
0
1

Davalar ve Avukatlara Noterden Verilen Vekâletname

by in Hukuk

Bir kişinin diğer bir kişiyi kendi adına hareket edebilmesi için yazılı şekilde yetkilendirmesine vekâletname adı verilir. Bu vekâlet genel olabileceği gibi sınırlı da olabilir. Ayrıca süre açısından da sınırlandırabilir. Vekâletin gerekli olduğu bir takım durumlar vardır. Bunlardan birisi de kişinin avukatına vekâletname çıkartmasıdır. Kişilerin avukat tutması için gerekli şartlardan ilki avukatla karşılıklı olarak bir sözleşme…

201511.16
0
8

Temyize Gitmek Ne Demektir

by in Hukuk

Mahkeme sonucunda tarafların birine olumlu diğerine ise olumsuz sonuç çıkar. Bireyler aleyhine karar çıkarsa veya haklarının tam olarak verilmediğine kanaat getirdiyse, sonucun hukuken haksızlık olduğunu düşünürler. Verilen kararın bir takım şartlar yerine getirilerek, daha yetkili mercii olan Yargıtay tarafından yeniden incelenmesi ve kararın doğru ya da hatalı olduğunun araştırılma işlemine temyiz adı verilir. Temyize gitmek…

201511.16
0
0

Dava Nasıl Açılır

by in Hukuk

Herhangi bir suçtan şikayetçi olmak, mahkemeler aracılığıyla kişi veya kuruluşlar aleyhinde hak talebinde bulunmak dava açmak anlamına gelir. Mahkemeler gerekli işlemleri yapmak için araya girerek dava sürecini yürütür ve bireylere hakkını teslim ederler. Dava açmak uzun veya karışık bir süreç değildir. Yetkili mahkemeye verilecek olan bir dilekçe ile dava açılması mümkündür. Dilekçeyle beraber eğer gerekiyorsa…

Kentsel Dönüşüm Sözleşmelerinde Avukatın Önemi
201511.03
0
0

Kentsel Dönüşüm Sözleşmelerinde Avukatın Önemi

Çeşitli nedenlerden ötürü bir takım standartlar dâhilinde olmayan, fiziksel yapısı iyice bozulmuş ve artık kullanımdan çıkmış binaların tekrar kazanımı kentsel dönüşüm olarak tanımlanır. Bu projede amaç özellikle konutların yenilenmesi, çevreye uygun hale getirilmesi ve sorunlu alanların yeniden inşa edilmesidir. Birkaç yıldan beri bu alanda faaliyetler başlamış ve kentsel dönüşüm hız kazanmıştır. Böylece çevreye uygun, yenilenmiş…

Yargıtay Kararları Neden Önemlidir
201511.03
0
0

Yargıtay Kararları Neden Önemlidir

by in Hukuk

Yargıtay Türkiye’nin altı yüksek organı arasında yer almaktadır. Dolasıyla Yargıtay tarafından verilen kararların büyük bir önemi bulunur. Çünkü adliye mahkemeleri tarafından verilen bazı karar ver hükümler başka yargı organlarına bırakılmaz. Bu durumda Yargıtay son inceleme mercii olacaktır. Yargıtay sayesinde adli mahkemelerin vermiş olduğu kararların hukuka aykırı olup olmadığı da denetlenmiş olur. Bu açıdan bir başka…

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davaları Arasındaki Farklar
201511.03
0
0

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davaları Arasındaki Farklar

Evli çiftler arasında boşanma konusunda anlaşma olanağı söz konusu değilse, bu tip boşanma davalarına çekişmeli boşanma davası adı verilir. Buna karşılık olarak, çocukların velayeti ve parasal konularda anlaşmaya varılarak gerçekleştirilen davalar ise çekişmesiz boşanma davaları olarak tanımlanırlar. Medeni Kanunca belirlenmiş olan boşanma sebepleri arasında zina, karşı tarafın hayatına kast etme, kötü davranış, suç işleme, terk,…

İşe İade Davası ve İşçinin Avantajları
201511.03
0
0

İşe İade Davası ve İşçinin Avantajları

İşe iade davaları, iş güvencesi kapsamında işçilere tanınan bir haktır. Çok sayıda işveren, çalışanları usule uygun olmayan şekilde ve bir takım deliller bulunmadan işten çıkartabiliyor. Bu durum karşısında işçiler, işe iade davası açarak davayı kazanabiliyor ve fesih geçersiz sayılıyor. Haksız yere işinden olan kişilerin bu süreçte yapmaları gereken yazılı başvurular ve takip etmeleri gereken süreler…

Ceza Hukuku Kapsamı Nelerdir ?
201510.27
0
0

Ceza Hukuku Kapsamı Nelerdir ?

Bir kamu hukuku bölümü olan ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını ele alır. Genel ve özel olmak üzere toplamda iki bölüme ayrılır. Toplumun sürekliliğini, kamu düzenini, işlenen suçta gerekli cezai yaptırımın uygulanmasını ve toplumda yaşayan bireyin güvenliğini sağlamak, hukuk devletini korumak ceza hukukunun temel amacıdır. Ceza hukuku uzmanlık gerektiren bir alandır. Ceza avukatı da işlenen…

Hukuki Davalarda Avukatın Rolü ve Önemi
201510.26
0
3

Hukuki Davalarda Avukatın Rolü ve Önemi

Günümüzde avukatlık, yasa ve hukuka bağlı şekilde sorun çözme mesleği olarak tanımlanmaktadır. Kişi toplumda beraber yaşamış olduğu diğer bireylerle veya devlet organlarıyla idari ya da mali sorunlar yaşıyorsa avukat bu konuda yol gösterici olur ve gerekli durumlarda direk olarak temsil yetkisini kullanır. Avukatlık mesleği her zaman için saygın ve itibarlı konumunu korumayı devam etmektedir. Bireyler…