201511.20
0
1

Davalar ve Avukatlara Noterden Verilen Vekâletname

by in Hukuk

Bir kişinin diğer bir kişiyi kendi adına hareket edebilmesi için yazılı şekilde yetkilendirmesine vekâletname adı verilir. Bu vekâlet genel olabileceği gibi sınırlı da olabilir. Ayrıca süre açısından da sınırlandırabilir. Vekâletin gerekli olduğu bir takım durumlar vardır. Bunlardan birisi de kişinin avukatına vekâletname çıkartmasıdır. Kişilerin avukat tutması için gerekli şartlardan ilki avukatla karşılıklı olarak bir sözleşme…

201511.16
0
8

Temyize Gitmek Ne Demektir

by in Hukuk

Mahkeme sonucunda tarafların birine olumlu diğerine ise olumsuz sonuç çıkar. Bireyler aleyhine karar çıkarsa veya haklarının tam olarak verilmediğine kanaat getirdiyse, sonucun hukuken haksızlık olduğunu düşünürler. Verilen kararın bir takım şartlar yerine getirilerek, daha yetkili mercii olan Yargıtay tarafından yeniden incelenmesi ve kararın doğru ya da hatalı olduğunun araştırılma işlemine temyiz adı verilir. Temyize gitmek…

201511.16
0
0

Dava Nasıl Açılır

by in Hukuk

Herhangi bir suçtan şikayetçi olmak, mahkemeler aracılığıyla kişi veya kuruluşlar aleyhinde hak talebinde bulunmak dava açmak anlamına gelir. Mahkemeler gerekli işlemleri yapmak için araya girerek dava sürecini yürütür ve bireylere hakkını teslim ederler. Dava açmak uzun veya karışık bir süreç değildir. Yetkili mahkemeye verilecek olan bir dilekçe ile dava açılması mümkündür. Dilekçeyle beraber eğer gerekiyorsa…

Yargıtay Kararları Neden Önemlidir
201511.03
0
0

Yargıtay Kararları Neden Önemlidir

by in Hukuk

Yargıtay Türkiye’nin altı yüksek organı arasında yer almaktadır. Dolasıyla Yargıtay tarafından verilen kararların büyük bir önemi bulunur. Çünkü adliye mahkemeleri tarafından verilen bazı karar ver hükümler başka yargı organlarına bırakılmaz. Bu durumda Yargıtay son inceleme mercii olacaktır. Yargıtay sayesinde adli mahkemelerin vermiş olduğu kararların hukuka aykırı olup olmadığı da denetlenmiş olur. Bu açıdan bir başka…