Kentsel Dönüşüm Sözleşmelerinde Avukatın Önemi
201511.03
0
0

Kentsel Dönüşüm Sözleşmelerinde Avukatın Önemi

Çeşitli nedenlerden ötürü bir takım standartlar dâhilinde olmayan, fiziksel yapısı iyice bozulmuş ve artık kullanımdan çıkmış binaların tekrar kazanımı kentsel dönüşüm olarak tanımlanır. Bu projede amaç özellikle konutların yenilenmesi, çevreye uygun hale getirilmesi ve sorunlu alanların yeniden inşa edilmesidir. Birkaç yıldan beri bu alanda faaliyetler başlamış ve kentsel dönüşüm hız kazanmıştır. Böylece çevreye uygun, yenilenmiş…