201511.03
0
0

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davaları Arasındaki Farklar

Evli çiftler arasında boşanma konusunda anlaşma olanağı söz konusu değilse, bu tip boşanma davalarına çekişmeli boşanma davası adı verilir. Buna karşılık olarak, çocukların velayeti ve parasal konularda anlaşmaya varılarak gerçekleştirilen davalar ise çekişmesiz boşanma davaları olarak tanımlanırlar.

Medeni Kanunca belirlenmiş olan boşanma sebepleri arasında zina, karşı tarafın hayatına kast etme, kötü davranış, suç işleme, terk, akıl rahatsızlığı ve evliliğin devam edemeyecek duruma gelmesi yani birliğin bozulması vardır. Bu nedenle eşlerin ilk olarak boşanmayı hangi sebebe dayandıracağını belirlemesi gerekir. Daha sonra boşanma avukatı vasıtasıyla süreç başlatılır ve hukuka uygun şekilde ilerlemesi mümkün hale gelir.

Günümüzde en sık kullanılan boşanma nedeni olarak birliğin sarsılması bulunmaktadır. Boşanma için seçecek olduğunuz neden son derece önem taşır. Çünkü Medeni Kanun gereğince, eğer boşanma gerçekleşmezse aynı nedenden 3 sene boyunca boşanma davası açılması söz konusu olmaz.

Çekişmeli boşanma davalarında çocukların velayeti konusu genelde anlaşmazlık konularının başında gelir. Ayrılmaya karar veren eşler karşılıklı olarak bu velayeti isterler. Ancak bu konuda kararı, çocuğun yaşam standartlarını ve geleceğini göz önünde bulundurarak hakim verir. Bunun dışında mal paylaşımı ve nafaka gibi parasal konularda boşanma davalarında ön plana çıkar. Eğer karşılıklı olarak bir anlaşmaya varılmadıysa, bu konudaki talepler dilekçe ile sunulur. Bu dilekçenin özenli ve dikkatli bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Boşanma avukatları bu konuda da gerekli desteği sunarlar.

Karşı taraftan farklı taleplerin bulunulduğu çekişme davaları uzun bir süreç halinde devam eder. Yani boşanma tek celsede tamamlanamaz. Süreç boyunca takip edilmesi gereken bir takım detaylar bulunur.

Çekişmesiz boşanma davalarında ise dava süreci fazla uzun değildir. Ancak çekişmesiz boşanma davasının açılabilmesi için evliliğin en az 1 yıldır devam ediyor olması gerekir. Bunun dışında en önemli şart iki eşin birden dava açması ya da açılan davayı karşı tarafın da kabul etmesidir. Eşler mahkemede boşanmak istediklerini ve parasal, velayet gibi her türlü konuda mutabık olduğunu söylemek zorundadır. Bu şartlar yerine getirilirse boşanmanın gerçekleşmesi söz konusudur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *