201511.03
0
0

İşe İade Davası ve İşçinin Avantajları

İşe iade davaları, iş güvencesi kapsamında işçilere tanınan bir haktır. Çok sayıda işveren, çalışanları usule uygun olmayan şekilde ve bir takım deliller bulunmadan işten çıkartabiliyor. Bu durum karşısında işçiler, işe iade davası açarak davayı kazanabiliyor ve fesih geçersiz sayılıyor. Haksız yere işinden olan kişilerin bu süreçte yapmaları gereken yazılı başvurular ve takip etmeleri gereken süreler de bulunuyor. Eğer dava açma ve işverene işe başlamak istediğini bildirme süreleri gecikirse, işçiler bu haklarını yitirebilirler.

İş Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, herhangi bir geçerli neden olmaksızın ve sebep belirtilmeden yapılan işten çıkarma işlemlerinin geçersiz kılınacağı belirtilmektedir. Bu kanunun amacı iş güvenliğini sürekli hale getirmek, çalışma süresi boyunca işveren ve işçi arasındaki istikrarı sağlamaktır. Aynı kanunun ilgili maddelerinde de toplu işten çıkarma durumlarını sınırlamış, bunun için belli kurallar getirmiştir.

Kanun yine bütün işçileri kapsamamakla beraber, 30 ve daha fazla sayıda çalışana sahip işyerlerinde en az 6 aylık kıdeme sahip işçiler, iş davası açabilme hakkına sahiplerdir. Buna karşılık olarak yer altında çalışan işçiler için de durum farklıdır. Yer altında çalışan işçilerin 6 aylık kıdeme sahip olmalarına gerek yoktur ve haksız şekilde işten çıkarma söz konusu olursa işe iade davası açabilme hakları bulunur.

İş güvencesi kapsamında yer alan bir işçinin, işten çıkartılması için geçerli ve somut bir neden belirtilmek zorundadır. Haliyle işverenlerin bu konuda son derece dikkatli olması gerekir. Eğer işten çıkartılan ve sözleşmesi feshedilen bir işçi, bunun usulsüz olduğunu düşünüyorsa fesihten sonraki ilk 1 ay içerisinde iş mahkemesine dava açabilir. 1 aylık süre hak düşürücü olduğu için, sürenin dolmasından itibaren işçi hakkını kaybeder ve daha sonra dava açamaz. Bu süreçte iş davası avukatlarından yardım almak söz konusu olduğu için süreç daha verimli şekilde devam edebilir.

İşçi tarafından açılan davada işveren feshin geçerli bir nedene dayandığını ispat etmekle yükümlü olur. Davada işçinin ispat etmesi gereken bir durum yoktur.

Lehe sonuçlanan dava sonrasında işveren, işçiyi 1 ay içinde tekrar işe başlatmak zorundadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *