201511.03
0
0

Kentsel Dönüşüm Sözleşmelerinde Avukatın Önemi

Çeşitli nedenlerden ötürü bir takım standartlar dâhilinde olmayan, fiziksel yapısı iyice bozulmuş ve artık kullanımdan çıkmış binaların tekrar kazanımı kentsel dönüşüm olarak tanımlanır. Bu projede amaç özellikle konutların yenilenmesi, çevreye uygun hale getirilmesi ve sorunlu alanların yeniden inşa edilmesidir. Birkaç yıldan beri bu alanda faaliyetler başlamış ve kentsel dönüşüm hız kazanmıştır. Böylece çevreye uygun, yenilenmiş ve sağlamlık açısından güvenilir konutlar yapılmaktadır.

Kentsel dönüşüm projeleri genelde birden fazla kat malikini alakadar eder. Ancak birçok kişi kentsel dönüşümün hukuki işleyişine hakim olmadığı için bir takım sorunlar ortaya çıkabilir ve beraberinde hak kayıpları oluşur. Bu riskleri ortadan kaldırmak için doğru bir hukuki destek şarttır. Vatandaşlara bu konuda kentsel dönüşüm avukatları destek olur.

Arsa sahibi ya da kat maliki ile müteahhit arasında inşaat sözleşmesi yapılır. Bu sözleşme müteahhide bir takım sorumluluklar yükler. Kendisine devredilen arsa üzerinde kendi malzemelerini temin ederek ve kullanarak yeni bir yapı oluşturmayı karşı tarafa taahhüt eder. Fakat sözleşme bir takım teknik ve hukuki bilgiler içerdiği için hazırlanması yalnızca müteahhit firmaya bırakılmamalıdır. Arsa sahibinin de gerekli hukuki desteği alarak sözleşmede söz sahibi olması, kendi haklarını koruyabilmesi ve yerine getirilecek taahhüdün riske girmemesi için önemlidir.

Yapılacak olan bu sözleşmede projenin bütün detaylarına, tarafların yükümlülüklerine, işin tamamlanma süresine ve eğer iş yerine getirilmezse uygulanacak olan yaptırımlara yer verilmek zorundadır.

Eğer proje kapsamında kullanılacak olan malzemenin kalitesi, rengi, markası ve dairelerin nasıl inşa edileceği sözleşmede detaylı olarak yer bulursa ilerde yaşanabilecek olan sıkıntıların tamamen önüne geçilmiş olur. Böylece müteahhit firma belli standartların altına düşemez. Sözleşmede inşaatın bitimi için verilen süre, belediye tarafından çıkartılacak ruhsatla aynı tarihte başlar. Sürecin gecikmemesi için sözleşmeye ruhsat alım tarihi de eklenmesi gerekli olacaktır.

Kişilerin bunlara ayrı ayrı dikkat etmesi, işin bürokratik sürecini takip etmesi mümkün olmaz. Ancak inşaat sözleşmeleri avukatı bu konularda gerekli teknik ve hukuki donanıma sahip olduğu için kat maliklerine sözleşmeyi detaylı biçimde hazırlama noktasında yardım eder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *