201511.16
0
8

Temyize Gitmek Ne Demektir

by in Hukuk

Mahkeme sonucunda tarafların birine olumlu diğerine ise olumsuz sonuç çıkar. Bireyler aleyhine karar çıkarsa veya haklarının tam olarak verilmediğine kanaat getirdiyse, sonucun hukuken haksızlık olduğunu düşünürler. Verilen kararın bir takım şartlar yerine getirilerek, daha yetkili mercii olan Yargıtay tarafından yeniden incelenmesi ve kararın doğru ya da hatalı olduğunun araştırılma işlemine temyiz adı verilir.

Temyize gitmek için öncelikle mahkeme kararı olması gerekmektedir. Yani mahkeme kararı olmaksızın konunun Yargıtay’a taşınması söz konusu değildir. Ayrıca temyiz için bir takım gerekçelerin de öne sürülmesi gerekir. Yalnızca haksızlık olduğu ifade edilerek temyiz süreci başlatılamaz.

Bunun yanı sıra temyize gitmek için her mahkeme sonucunda belli bir süre vardır. Bireyler dava sonuçlandıktan sonra istedikleri zaman kararı temyize gönderemezler. Menfaat gözetmeksizin temyize gitme olanağı da yoktur. Eğer birey dava sonucunda istediğini aldıysa, kararın temyize gitme olanağı bulunmayacaktır.

Temyiz hukuk devleti açısından vazgeçilemez olan bir kurumdur. Bireylerin haklarında verilen kararları daha yetkili bir mercii tarafından ve daha ayrıntılı incelenmesini istemesi en doğal hakkıdır.

Temyiz Süreci Nasıl İşler?

Dava sonuçlandıktan sonra kişilerin belli bir süre içerisinde temyize başvurmaları gerekir. Aksi takdirde bu haktan mahrum olurlar. Örneğin asliye hukuk mahkemesi kararları için 15 gün, iş mahkemesi kararları için 8 gün, ceza mahkemesi kararları için 7 gün ve idari yargı mahkemesi kararları için 30 gün içinde temyiz müracaatı yapılmalıdır.

Mahkemeye temyiz dilekçesi verildikten sonra, dosya mahkemece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir. Burada dosyaya bir tebliğ name numarası verilerek arşive gönderilme aşaması tamamlanır.

Dosyanın arşivde sırası geldikten sonra Savcı tarafından incelemesi yapılır ve ilgili daireye teslim gerçekleştirilir. Daha sonra dosya tetkik hâkimi tarafından incelenecektir. Tetkik hâkimi karara bağlanmış olan dosyaları karar bölümüne gönderir.

İlamı yazılan ve karar numarası verilmiş dosya, onay verilmesi için yazı işlerine müdürüne gönderilir ve buradan da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslimi gerçekleşir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı ilgili yerel mahkemeye gönderir.

Temyiz süreci bu aşamalardan sonra tamamlanır ancak kararın çıkması uzun zaman alabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *